Alma Centrum - Nadbałtyckie Cetrum Rehabilitacji

Elektroterapia

Elektrostymulacja polega na zastosowaniu prądu stałego, prądów impulsyjnych o małej i średniej częstotliwości.

Zabiegi te stosuje się przeciwbólowo, rozkurczowo oraz w celu zwiększenia przekrwienia tkanek.

Wskazania do stosowania tego typu zabiegów:

W zakresie elektrostymulacji stosujemy zabiegi: interdyn, jonofereza, diadynamik, prąd Tens, prąd Trauberta, prąd Kotza