Alma Centrum - Nadbałtyckie Cetrum Rehabilitacji

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza bez skierowania!

Zapraszamy do skorzystania z zabiegów bezpłatnej rehabilitacji leczniczej, realizowanej w ramach Programu rządowego finansowanego z Funduszu Solidarnościowego NFZ. Rehabilitacja skierowana jest do osób od 16 rok życia (bez górnej granicy wiekowej), posiadających orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Start programu planowany jest na 14 grudnia 2020 roku, a jego zakończenie 30 grudnia 2020 roku. Obejmuje on konsultacje z fizjoterapeutą, który na podstawie wywiadu z pacjentem układa plan rehabilitacji realizowany we wskazanym terminie.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

735 041 394 lub 735 043 653

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!